Ths.BS. Bùi Quang Huynh Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Việt Đức. Bác sĩ phụ trách chuyên môn Chẩn Đoán Hình Ảnh Phòng khám Meditec.

Ths.BS. Bùi Quang Huynh

bác-sĩ-Huynh

Ths.BS. Bùi Quang Huynh Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Việt Đức. Bác sĩ phụ trách chuyên môn Chẩn Đoán Hình Ảnh Phòng khám Meditec.

 • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội năm 1999
 • Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội năm 2004
 • Bác sĩ chuyên gia trung tâm chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân bệnh viện Việt Đức từ năm 2004 đến nay
 • Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân bệnh viện Việt Đức.

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

 • Thư ký đề tài cấp bộ 2008: “Bước đầu đánh giá kết quả chụp mạch máu chọn lọc, siêu chọn lọc để chẩn đoán và điều trị gây tắc mạch điều trị chảy máu cấp do tổn thương mạch tại bệnh viện Việt Đức”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Nguyễn Đình Tuấn.
 • Thư ký đề tài cấp bộ 2010: “Nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và điều trị bảo tồn không phẫu thuật trong tổn thương chấn thương bụng kín”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Duy Huề, PGS.TS. Trần Bình Giang.
 • Tham gia đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về chết não bằng việc thực hiện thăm khám siêu âm Doppler xuyên sọ.
 • “Đánh giá giá trị các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong tổn thương gan do chấn thương bụng kín”. Tạp chí Y học thực hành 5/2010.
 • “Nghiên cứu giá trị của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán u vùng đầu tụy”. Hội nghị điện quang và y học hạt nhân toàn quốc 2010.
 • “Nghiên cứu giá trị của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán u vùng đầu tụy”. Tạp chí Y học thực hành 5/2012.
 • “So sánh cộng hưởng từ và PET/CT trong chẩn đoán ung thư”.  Hội nghị điện quang và y học hạt nhân toàn quốc 2012.
 • “Nghiên cứu các biến đổi giải phẫu của động mạch thân tạng và động mạch mạc treo tràng trên trên CLVT 64 dãy”. Hội nghị điện quang và y học hạt nhân toàn quốc 2014. Tạp chí điện quang Việt Nam số 16/2014.
 • “Chẩn đoán thoát vị bịt trước mổ”. Tạp chí Y học Việt Nam số 2, tháng 7/2015.